Innsider tegner seg for aksjer i emisjon

Publisert 31. jan. 2020 kl. 13.21
Oppdatert 31. jan. 2020 klokken 13.55
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 86 ord
Foto: Borgestad

Severin Knudsen, som er nærstående av styreleder Christen Knudsen, har fredag tegnet seg for 5.000 tilbudsaksjer i reparasjonsemisjonen i Borgestad, fremgår det av en melding.

De benyttede tegningsrettene er gjort til tegningskurs på 20,0 kroner, tilsvarende en million kroner. 

Forutsatt full tildeling, vil Severin Knudsens nye beholdning etter gjennomføring av emisjonen være 69.448 aksjer i Borgestad. Christen Knudsen med nærstående vil direkte eller indirekte eie 2.518.530 aksjer i selskapet.

Styret i Borgestad besluttet i forrige uke å iverksette reparasjonsemisjonen, ved utstedelse av opptil 1.000.000 nye aksjer.