Norwegian Property har utstedt 119 millioner i obligasjonslån

NYE MILLIONER: Norwegian Property oppdaterer investorene mandag. Her ved Norwegian Property-sjef Bent Oustad.  Foto: Foto: Iván Kverme

Norwegian Property har mandag utstedt 119 millioner kroner i obligasjonslånet NPRO07 med ISIN NO 0010794241.

Lånet har en løpetid frem til 31. mai 2024, til en rente på 3-måneders NIBOR pluss 0,73 prosent. 

Totalt utestående etter transaksjonen vil være 428 millioner kroner.