DNB Markets: Derfor trosser Wall Street coronaviruset

Ser to hovedgrunner.

FORKLARER USA-RALLY: Vekstbilde og en sentralbank med handlingsrom er ifølge DNB-analytiker Ingvild Borgen Gjerde grunnen til at coronaviruset preller av på Wall Street. Foto: Eivind Yggeseth

Investorene ser ut til å ha ristet av seg den verste frykten for coronaviruset, og spesielt i USA der nøkkelindeksene på Wall Street når stadig nye høyder.

DNB Markets mener å se to viktige forklaringer på hvorfor børsene i USA stiger. 

«Den første er selvfølgelig vekstbildet. Nøkkeltallene fra USA den siste tiden, med de viktige ISM-indeksene og sysselsettingstallene som kom forrige uke i spissen, viser at amerikansk økonomi fortsatt er veldig solid. En solid økonomi er naturlig nok mindre sårbar overfor evt. negative sjokk, som coronaviruset representerer», går det frem av dagens morgenrapport. 

Dette er i sterk kontrast til for eksempel eurosonen, der veksten har falt siden slutten av 2017, og ikke ser ut til å bedre seg med det første.

Øyner to rentekutt

Den andre viktige grunnen til børsoppgangen i USA er ifølge meglerhuset sentralbankene. 

«Dersom spredningen av coronaviruset skulle få betydelig innvirkning på den økonomiske veksten, har sentralbanken i USA (Fed) langt bedre mulighet enn de fleste andre store sentralbankene til å gjøre noe med det. At Fed nok en gang skal være på alerten virker også å være oppfatningen i markedet, som nå priser inn at det skal komme to ytterligere rentekutt innen utgangen av 2020», skriver analytiker Ingvild Borgen Gjerde. 

«I starten av året var det ikke priset inn full sannsynlighet for at det skulle komme et rentekutt i det hele tatt, og hovedgrunnen til at investorene har endret syn på det virker å være coronaviruset», legger hun til.

Større rentefall i USA

DNB Markets-analytikeren viser også til at renteforventningene i eurosonen har falt.

«Men med en styringsrente på null, innskuddsrente på -0,5 prosent, og runde to med støttekjøp av obligasjoner allerede satt gang, er det åpenbart at den europeiske sentralbanken har mindre handlingsrom til å gjøre noe nå. At handlingsrommet til sentralbankene på hver side av Atlanteren er så forskjellig, kan forklare hvorfor renten på lange statsobligasjoner har falt mer i USA enn i eurosonen så langt i år», fortsetter Borgen Gjerde.