Leif Eriksrøds fem favorittaksjer

Ved inngangen til februar var NEL fremdeles den største posten i Leif Eriksrøds Gambak.

OPTIMIST: Aksjesjef Leif Eriksrød i Alfred Berg Kapitalforvaltning anbefaler overvekt i norske aksjer. Foto: Eivind Yggeseth

Etter en sterk avslutning på fjoråret, startet det nye året svakt på Oslo Børs. Det bidro til at aksjesjef Leif Eriksrød og Alfred Berg Gambak leverte en avkastning på minus 1,6 prosent.

«Børsuroen generelt påvirker de sykliske råvareprisene, noe som gjør sektoren sårbar», skriver Alfred Berg i den siste månedsrapporten.

Vinnerne

Aksjene som bidro mest i positiv retning var Scatec Solar som steg 26,8 prosent, Adevinta som klatret 7,9 prosent og NEL som la på seg 6,2 prosent.

Taperne

De som trakk mest ned var BW Offshore som falt 23 prosent, Protector Forsikring som falt 21,1 prosent og Aker BP som falt 9,3 prosent.

Anbefaler overvekt i aksjer

«Vi anbefaler overvekt i norske aksjer i vår taktiske allokering. Etter årsskiftet er prisingen i nedre del av det normale intervallet og fremstår som mer attraktivt sammenlignet med alternative investeringsmuligheter», skriver forvalterne.

Eriksrød har redusert posisjonene i BW Offshore, Yara og TGS-Nopec, samtidig som han har økt posisjonene i Nordic Semiconductor, Scatec Solar, Sparebanken Vest og Entra. 

Samtidig har aksjesjefen valgt å ta en ny posisjon i Bonheur.

Eriksrøds favorittaksjer

  • NEL: 5,8 prosent
  • Bakkafrost: 5,4 prosent
  • Adevinta: 5,3 prosent
  • Mowi: 4,9 prosent
  • Tomra: 4,5 prosent

Tallene indikerer prosentandel av fondet som er investert i den aktuelle aksjen.