Havyard-datter i gjeldsforhandlinger

Foto: Iván Kverme

Styret i Havyard Ship Technology (HST) har tirsdag besluttet å søke gjeldsforhandlinger i medhold av Konkurslovens §2, opplyses det i en melding. 

Begjæring om gjeldsforhandlinger blir derfor innlevert til Sogn og Fjordane tingrett tirsdag 11. februar 2020.

«Beslutningen er et ledd i den planlagte restruktureringen av verftsvirksomheten i Havyard Group ASA ("HGR"), og er begrunnet i at HST er ute av stand til å gjøre opp sine forpliktelser overfor kreditorene», skriver selskapet i en begrunnelse. 

Dette skyldes at det forventede sluttoppgjøret fra pågående prosjekter ikke ansees å være tilstrekkelig til å gjøre opp HST sine forpliktelser overfor kreditorer fullt ut.

Havyard-aksjen er tirsdag ettermiddag ned 24,6 prosent til 2,18 kroner på Oslo Børs. 

Skipsbyggingsprosjektene som er under utførelse av New Havyard Ship Technology, et heleid datterselskap av HST, vil bli videreført slik som planlagt og forventes ikke å bli påvirket av at gjeldsforhandlinger er begjært for HST, opplyses det. 

«HGR arbeider med å analysere de virkningene gjeldsforhandlinger i HST vil kunne få for øvrige selskaper i HGR-konsernet, og påregner å kunne underrette om dette med det første. Det må imidlertid påregnes at både morselskap og søsterselskap til HST må bære tap – på lik linje med HST sine øvrige kreditorer – som følge av gjeldsforhandlingene som er innledet i HST».