John Fredriksen kjøper aksjer for flere millioner

Skipsrederen øker sin eksponering i Axactor

ØKER SIN EIERANDEL: John Fredriksen kjøper flere aksjer i Axactor. Foto: Iván Kverme

John Fredriksen har, via Geveran Trading Company, kjøpt 425.000 aksjer i Axactor til en kurs på litt over 16,6 kroner per aksje, tilsvarende 7,1 millioner kroner.

Etter denne transaksjonen eier Geveran litt over 57 millioner aksjer i Axactor, noe som tilsvarer en eierandel på 30,82 prosent.

Kvartalstallene

I fjerde kvartal 2019 fikk Axactor et resultat etter skatt på 6,5 millioner euro, mot 2,8 millioner euro i fjerde kvartal 2018. Selskapet omsatte i perioden for 74,8 millioner euro, mot 68 millioner euro året før.

Onsdag sluttet aksjen på 16,90 kroner etter kursoppgang på 6,3 prosent.

Axactor

Inkassobyrå som er store på kjøp av porteføljer med misligholdt gjeld, men tilbyr også tredjepartsinkasso. Er aktive i flere land i Europa.

Selskapets konsernsjef er Endre Rangnes, og største aksjonær er John Fredriksen-kontrollerte Geveran Trading.