205.000 jobless claims

. Foto: AP

Statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) var 205.000 per 8. februar.

Forrige ukes nivå ble samtidig revidert opp med 1.000 til 203.000. 

Konsensus lå ifølge TDN Direkt på 210.000 jobless claims. 

Fire ukers snitt kom inn på 212.000, uforandret fra reviderte snitt uken før. 

Det har også kommet flere nøkkeltall fra USA torsdag. 

Konsumprisene i USA var opp 0,1 prosent i januar, sammenlignet med måneden før. På årsbasis var prisene opp 2,5 prosent.

Det var på forhånd ventet en oppgang på henholdsvis 0,2 og 2,4 prosent. 

KPI var ventet å stige 0,2 prosent på månedsbasis og 2,4 prosent på årsbasis, ifølge Direkt Makro.

Konsumprisene eksklusiv mat- og energipriser var opp 0,2 prosent på månedsbasis, og opp 2,3 prosent mot samme måned året før.