Flagger i NRC etter emisjon

EMISJON: Onsdag ble det kjent at NRC Group har hentet 700 millioner kroner i en rettet emisjon. Foto: Foto: NRC Group

Arctic Funds Plc har økt eierandelen i NRC Group ASA etter tildeling av 1.864.408 aksjer i selskapets rettede emisjon.

Det betyr at eierandelen har økt fra 8,72 til 10,16 prosent og til rundt 6,6 millioner aksjer, basert på totalt 64,7 millioner utstedte aksjer. 

Onsdag ble det kjent at NRC Group har hentet 700 millioner kroner i en rettet emisjon.