Magseis Fairfield økte underskuddet og varsler emisjon

Varsler emisjon på 30 millioner dollar for å 

Foto: Westcon

Magseis Fairfield fikk et underskudd på 46 millioner dollar i fjerde kvartal 2019, mot et tap på 2,0 millioner dollar i samme periode året før. 

Selskapet melder om en negativ EBITDA på 23,6 millioner dollar, mot 8,0 millioner dollar i 2018. 

Inntektene beløp seg til 74,4 millioner dollar, sammenlignet med 76,2 millioner dollar året før.

«Mens de underliggende resultatene lå innenfor vårt guiding-intervall, fortsatte de rapporterte tallene å være sterkt påvirket av kostnader knyttet til den pågående omstruktureringen og opprydningen av balansen», sier administrerende direktør Carel Hooijkaas i Magseis Fairfield.

Selskapet varsler emisjon

«Omstrukturering, omorganisering og kostnadsreduksjoner og reduksjoner i kapitalen var de første første trinnene i snuoperasjonen av selskapet».

Magseis Fairfield skriver at neste trinn er å sikre en refinansiering av selskapet for fremtidig vekt, og kunngjør at det gjør en rettet emisjon på inntil 30 millioner dollar.

I tillegg skal nettoprovenyet benyttes til arbeidskapitalformål og finansiere blant annet investeringer i MASS III-noder. 

Kursen vil settes i en bokbyggingsprosess.