MPC Container Ships vurderer emisjon på 125 millioner

Containerskip tilhørende MPC. Foto: ShipSpotting

MPC Container Ships opplyser i en børsmelding torsdag at det vurderer en rettet emisjon på 7,25 millioner aksjer.

Ifølge selskapet vil emisjonen bli gjort til kurs 17,25 kroner, som vil gi et proveny på 125 millioner kroner. 

Det opplyses om at nettoprovenyet benyttes til generelle selskapsformål.