Polaris Media 4. kvartal

I RØDT: Per Axel Koch, konsernsjef Polaris Media, leverer rød bunnlinje i fjerde kvartal 2019. Foto: Eivind Yggeseth

Polaris Media melder om et resultat etter skatt på minus 1,7 millioner kroner i 4. kvartal 2019, mot 14,9 millioner kroner i tilsvarende periode året før.

Driftsresultatet endte på 7,0 millioner kroner, mot 23,7 millioner kroner.

Driftsinntektene i kvartalet ble på 729,0 millioner kroner, fra 405,3 millioner kroner.

Resultat pr. aksje ble minus 0,04 kroner, mot 0,30 kroner i fjerde kvartal 2018.

Fjerde kvartal viser ifølge konsernsjef, Per Axel Koch, god inntektsutvikling i den norske delen av konsernet, med spesielt god utvikling i abonnementsinntektene og de digitale annonseinntektene. 

«Som følge av noe økte kostnader, viser fjerde kvartal en mindre resultatnedgang sammenlignet med fjorår. Kostnadene vokser på bakgrunn av satsinger som gjøres i mediehusene, noe som er viktig for å sikre inntektsvekst fremove», skriver han i presentasjonen.

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter729,0405,3
EBITDA46,542,9
Resultat før skatt-9,723,3
Resultat etter skatt-1,714,9