NRC Group sikrer kontrakt til 75 millioner kroner

Bane NOR har innstilt en kontrakt til NRC Bane, et selskap eid av NRC Group, for teknisk arbeid på jernbaneforbindelsen mellom Ski og Oslo. 

Kontrakten har en verdi på drøyt 75 millioner kroner. Arbeidet starter i mars, og er ventet å være ferdig i september 2021.