Lønnsfest i offentlig sektor

Statsansatte fikk langt større lønnsvekst i fjor enn sine kolleger i det private og i industrien. 

BEREGNET LØNNSVEKSTEN: Leder for Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) og SSB, Geir Axelsen. Her på vei inn til sentralbanksjef Øystein Olsens årstale i Norges Bank. Foto: NTB Scanpix
Børs

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) har i dag lagt frem deres foreløpige rapport om grunnlaget for lønnsoppgjøret i 2020.  Ifølge TBU var lønnsveksten i fjor på 3,1 prosent. Prisveksten er ventet å bli på 1,5 prosent i 2020. 

Offentlige lønnsvinnere

REAGERER PÅ OFFENTLIG LØNNSFEST: Direktør i Norsk Industri Stein Lier Hansen. Her fra et Industri Futurum 2020. Foto: NTB Scanpix

Årslønnen i industrien for NHO-bedrifter økte med 3,1 prosent, mens normen fra oppgjøret var 3,2 prosent. Likevel var lå både stat og kommune over normen med en lønnsvekst på 3,8 og 3,5 prosent. Dette har fått både NHO og Norsk industri til å reagere. 

- Vi kan ikke ha en offentlig sektor som fristiller seg fra frontfaget som tilfellet var i fjor. Poenget med frontfag er at det skal følges, ikke være et gulv, sier leder for Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, til NHOs hjemmeside. 

Rapporten fra TBU er ment for å gi en prisprognose for inneværende år og utvikling i konkurranseevnen, og den er et viktig som et utgangspunkt for lønnsforhandlinger mellom de forskjellige partene. TBU lager som regel to rapporter i året. En blir laget før lønnsoppgjørene, og den andre rapporten er en oppsummering av lønnsoppgjørende og kommer i juni.

Lønn
lønnsvekst
offentlig ansatte
NHO
LO
norsk industri
Nyheter
Personlig økonomi
Børs