Venter korreksjon for januar

Handelsbanken Capital Markets venter en korreksjon i januar, og har en estimert detaljomsetningsvekst på 1,5 prosent på månedsbasis. 

DEN STORE SHOPPINGDAGEN: Black Friday i november gjorde at desember ble en skuffende handelsmåned. Her folk som tar seg en pust i bakken. Foto: NTB Scanpix
Børs

Detaljhandelen i desember falt med 2 prosent på månedsbasis. Og selv om fallet var til en viss grad forventet, var det nok likevel i overkant bratt. 

Med en god inntektsvekst det seneste året så mener Handelsbanken Capital Markets utviklingen i detaljomsetningen skyldes høyere sparerate og at dette er en korreksjon etter at spareraten falt under oljekrisen, skriver TDN Direkt.

Meglerhuset tror at detaljomsetningen vil vokse litt sterkere i år, men at det ikke blir noe markant sterkere vekst. 

– For det første bidrar fallet i strømprisene til å dempe KPI-veksten i år, og dermed vil dette løfte realinntektsveksten. På den andre siden har sysselsettingsveksten begynt å bremse ned, noe som isolert sett demper veksten i aggregert disponibel inntekt, skriver Handelsbanken Capital Markets.

shopping
Nyheter
Børs