Markedsdirektør selger aksjer for 2,2 millioner kroner i Komplett Bank

Børs

Markedsdirektør Steffen Ryengen har i dag solgt nesten 280.000 aksjer i Komplett Bank, ifølge en børsmeldingen. Aksjene ble solgt for 7,76 kroner stykket. Det gir et salg på rundt 2,2 millioner kroner.

220.000 av aksjene hadde Ryengen gjennom selskapet Contribute AS, mens resten eide han privat.

Etter dette vil Ryengen utøve 350.029 aksjeopsjoner.

komplett bank
Nyheter
Børs