Innsider kjøper i Magseis

Styremedlem Edvin Endresen i Magesi Fairfield, har i dag brukt 128.000 kroner og kjøpt 40.000 aksjer i selskapet til en gjennomsnittskurs på 3,20 kroner. 

Aksjen er siste omsatt på 3,07 kroner tirsdag formiddag.

Etter dette kjøpet eier Endresen 60.000 aksjer i selskapet, til en verdi 184.200 kroner.