John Fredriksen kjøper aksjer for flere millioner

Skipsrederen øker sin eksponering i Axactor.

LASTER OPP: Skipsreder John Fredriksen fortsetter å kjøpe aksjer i Axactor. Foto: Ivan Kverme.

John Fredriksen har, via Geveran Trading Company, kjøpt 200.000 aksjer i Axactor til en kurs på 13,45 kroner pr. aksje, tilsvarende 2,7 millioner kroner.

Etter denne transaksjonen eier Geveran 58,4 millioner aksjer i Axactor, noe som tilsvarer en eierandel på 31,52 prosent.

Onsdag sluttet aksjen på 13,80 kroner etter et kursfall på 3,5 prosent. Det gir selskapet en markedsverdi på nesten 2,6 milliarder kroner.