Goldman nedjusterer inntjeningsprognosene

Coronaviruset medfører at S&P 500-selskapene neppe vil klare å øke inntjeningen i år, ifølge Goldman-økonomen David Kostin.

MINDRE OPTIMISTISK: Goldman Sachs' hovedkontor i New York. Foto: NTB SCANPIX

Goldman Sachs meldte sent på torsdag at S&P 500-indeksens inntjening trolig blir på 165 dollar per aksje i år. 

Estimatet er senket med ni dollar fra den forrige prognosen og tilsvarer nå fjorårets nivå. 

2021-estimatet ble samtidig nedjustert fra 183 til 175 dollar per aksje.

Spår oppbremsing i USA

«Vår lavere prognose reflekterer det kraftige fallet i Kinas økonomiske aktivitet i første kvartal, lavere etterspørsel blant sluttbrukerne av amerikanske eksportvarer, forstyrrelser i tilbudskjedene, en oppbremsing i USAs økonomiske aktivitet, og økt usikkerhet,» forklarer Goldman-økonomen David Kostin.

Han påpeker at bankene og meglerhusene i snitt regner med en inntjeningsvekst på syv prosent i år og elleve prosent neste år.

De øvrige økonomene er med andre ord altfor optimistiske.

Relativt rask innhenting

I Goldmans hovedscenario fortsetter coronaviruset å spre seg til hele verden.

Kostin venter imidlertid at den resulterende økonomiske nedturen blir kortvarig, og at aktivitetsnivået i hovedsak er tilbake til normalen sent i år.

Økonomen har også vurdert et mer positivt og et mer negativt scenario. I førstnevnte får myndighetene raskt kontroll over viruset, og S&P 500-selskapene ender opp med å øke sin inntjening med tre prosent i år. I et «worst case»-scenario får vi derimot en resesjon og et inntjeningsfall på hele 13 prosent. Tallet er basert på det som har vært vanlig under tidligere lavkonjunkturer. Paradoksalt er det bare tre uker siden Goldman Sachs erklærte at det nærmest var utenkelig at USA ville oppleve en snarlig resesjon.