Vistin Pharma tar nytt oljetap

Øystein Stray Spetalen-kontrollerte Vistin Pharma drar ned eksponeringen på oljekontraktene og tar et tap på 46,5 millioner kroner.

TUNGT: Siden nyttår er Vistin Pharma-aksjen ned over 35 prosent, men fredag fikk aksjen en liten opptur. Her representert ved storaksjonær Øystein Stray Spetalen. Foto: Michael Groth

Samtidig som regnskaptallene til Vistin Pharma ble sluppet, sendte selskapet ut en børsmelding hvor det fremkommer at det har redusert eksponeringen i sitt veddemål på oljekontrakter og tar et tap på 46,5 millioner kroner.

Kontraktene spiller på at prisforskjellen mellom to oljeprodukter med lavt og høyt svovelinnhold – ICE Low Sulphur Gasoil og Singapore Fuel Oil 380 – skulle øke som følge av strengere miljøregler i shippingbransjen.

Vistin Pharma har redusert posisjonen i lavsvovel med 5.000 tonn i april-kontrakten og med 25.000 tonn i desember-kontrakten. Selskapet beholder imidlertid eksponeringen mot Singapore Fuel Oil 380.

Tidligere i februar meldte Vistin Pharma at det tok 43,6 millioner kroner i tap på oljekontraktene.

Omsetningen opp

Selv om mange forbinder Vistin Pharma med luftig oljetrading, er fortsatt selskapets hovedgeskjeft å produsere metformin, som brukes til behandling av diabetes 2.

I fjerde kvartal økte selskapet inntektene 40 prosent til nesten 57 millioner kroner. Det ble solgt 815 tonn metformin, opp fra 598 tonn i samme periode i 2018, samtidig som selskapet dro nytte av en gunstig valutakurs.

«I første kvartal har all produksjonskapasitet blitt allokert fult ut til ordre fra kunder», skriver Vistin Pharma i kvartalsrapporten.

Vistin Pharma

(Mill. kroner)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter56,840,5
Driftsresultat3,1-11,1
Resultat før skatt4,5-73,3
Resultat etter skatt4,2-64,0

Driftsresultatet kom inn på 3,1 millioner kroner, som er en kraftig resultatforbedring fra 2018, da driften endte i minus 11 millioner kroner.

Vil øke produksjonen

I kvartalsrapporten skriver Vistin Pharma at markedet for metformin ventes å vokse med mellom fire og fem prosent årlig. Selskapet ønsker å øke produksjonskapasiteten med mellom 300 og 500 tonn på kort og mellomlang sikt. 

Øystein Stray Spetalen er største aksjonær, og kontrollerer i overkant av 18 prosent av aksjene gjennom Saga Tankers og Ferncliff.

Fredag klatret Vistin Pharma 11,96 prosent til 6,74 kroner. Siden nyttår er imidlertid aksjen ned over 35 prosent.