Sjeføkonom: Coronaviruset vil dempe boligprisoppgangen

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets peker på forholdet som vil bidra til å dempe boligprisoppgangen i år.

ØYNER LAVERE VEKST: Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets ser for seg en boligprisvekst i år på rundt tre prosent, mot fjorårets vekst på 2,5 prosent. Foto: Are Haram
Børs

«Det ser ut til at prisveksten har tatt seg et lite knepp opp de to første månedene av inneværende år sammenliknet med slutten av fjoråret», lyder det fra sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets i morgenrapporten torsdag.

Boligprisene steg med 0,9 prosent nominelt i februar 2020, ifølge tall fra Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,5 prosent.

Boligprisene er nå 3,6 prosent høyere enn for et år siden.

«Antall boliger ute for salg og gjennomførte transaksjoner tilsier også at aktiviteten har vært høy så langt i år», fortsetter sjeføkonomen. 

Ser lavere vekst

Kari Due-Andresen tror imidlertid ikke det er grunn til å vente at boligprisveksten skal fortsette å trende videre oppover. Due-Andresen ser snarere for seg en boligprisvekst i år på rundt tre prosent, mens fjoråret endte på 2,5 prosent. 

«På den ene siden ser det nå ut til at styringsrenten i alle fall ikke skal videre opp. Trolig skal den noe ned i år. Og lavere rente trekker jo isolert sett i retning av høyere boligprisvekst», skriver sjeføkonomen. 

Men grunnen til at renten skal ned, er ifølge Due-Andresen at det nå ser dårligere ut for norsk økonomi enn sentralbanken så for seg i desember. 

«I tillegg til at den realøkonomiske utviklingen så langt har vært noe på den svake siden av hva Norges Bank ventet, utgjør nå coronavirusutbruddet en bekymringsfull nedsiderisiko for global og norsk økonomi. Dette forholdet vil bidra til å dempe boligprisoppgangen slik vi ser det», fortsetter Handelsbankens sjeføkonom.

boligprisene
rente
handelsbanken
handelsbanken capital markets
kari due-andresen
Nyheter
Børs
Bolig