Kjøper seg inn igjen ved børsslutt

DNB, Hafnia og Subsea 7 kjøpte egne aksjer ved stenging torsdag.

Hafnia kjøper aksjer i eget selskap. Foto: Hafnia Tankers
Børs

DNB har kjøpt 501.000 egne aksjer til en snittkurs på 152,19 kroner, totalt 76,3 millioner kroner, ifølge en melding torsdag. Etter dette eier DNB totalt 17.334.000 egne aksjer.

Tilbakekjøpet av aksjer relaterer seg til tilbakekjøpsprogrammet som ble offentliggjort av DNB ASA 24. oktober 2019 og senere endret ved børsmelding av 20. november, 12. desember, og 6. februar.

Subsea 7 kjøpte torsdag 61.000 egne aksjer til gjennomsnittskurs 81,38 kroner pr aksje, totalt 5 millioner kroner, ifølge en børsmelding. Subsea 7 eier 1.466.790 av selskapets aksjer etter transaksjonen, tilsvarende om lag 0,49 prosent av utestående aksjer.

Hafnia Limited har torsdag kjøpt tilbake 1,9 millioner egne aksjer til snittkurs 18,83 kr totalt 35,8 millioner kroner, ifølge en melding fra selskapet. Etter transaksjonen eier Hafnia 2.609.279 egne aksjer, tilsvarende 0,705 prosent av aksjekapitalen. 

Nyheter
Børs