Innsider kjøper sine første aksjer i Infront

Blar opp 100.000 kroner.

INNSIDER HAR KJØPT: Her fra børsnoteringen av Infront. Styreleder Morten A. Lindeman (t.v.) og toppsjef Kristian Nesbak ringer i bjellen. Foto: Eivind Yggeseth
Børs

Teknisk direktør Fredrik Koch har i dag kjøpt 5.000 aksjer i Infront til snittkurs 20 kroner, går det frem av en børsmelding. 

Koch la dermed 100.000 kroner på bordet for aksjene.

Den tekniske direktøren hadde ingen aksjer i selskapet før transaksjonen.

Infront faller 4,8 prosent til 20 kroner så langt i dagens handel på Oslo Børs.

infront
innsidekjøp
Nyheter
Børs