Forvalter: – Tror vi begynner å nærme oss bunnen

Porteføljeforvalter Magnus Vie Sundal i Borea Asset Management mener markedet er i villredde, men tror ikke det er langt igjen til bunnen.

FØLGER MARKEDENE: Magnue Vie Sundal. Foto: Ivan Kverme

– Når børsen faller betydelig, til tross for de siste dagers stimulanser fra sentralbanker og myndigheter, sier det noe om hvor uoversiktlig situasjonen er. Det går inflasjon blant statsoverhoder i å si at de vil gjøre «whatever it takes», men la oss være ærlige: For øyeblikket er markedet i villrede. Bevegelsene reflekterer at man ikke har oversikt over konsekvensene eller varigheten av problemet vi står overfor, sier Magnus Vie Sundal i Borea Asset Management til TDN Direkt.

Coronaviruset sprer seg stadig mer. Særlig i Europa de siste dagene. Det gjør at flere land stenges så å si ned, mens landegrenser også stenger. Økonomien stopper. Flere sentralbanker og regjeringer har prøvd å legge frem krisepakker og kutte renten. Likevel har børsfallet fortsatt.

Tirsdag svinger det på Oslo Børs. På det høyeste var hovedindeksen opp 3,74 prosent, mens på det laveste har den vært ned 1,30 prosent. Ved 13.30-tiden er den opp marginale 0,03 prosent.

Mer gjeld i store selskap

Oljeprisens store fall påvirker også markedene. Brentoljen er ned drøyt 55 prosent i år.

– Det er vanskelig å kurere med klassiske virkemidler, som obligasjonskjøp og økonomiske stimulanser. Man vil jo tross alt at folk skal holde seg i ro en periode. Inntektsbortfallet er ikke like lett å kompensere for på kostnadssiden, sier sier Vie Sundal til nyhetsbyrået.

Han peker også på at flere av de største selskapene i verden har fått stadig større gjeld de siste årene. Fortvalteren mener at regjeringens forslag med å gjenopprette Statens Obligasjonsfond heller ikke har påvirket særlig. Fremover spår Vie Sundal negative nyheter fra USA og Storbritannia fordi de virker å ha tatt lettere på smittefaren.

– Nærmer oss bunnen

De tøffe tidene til tross, Vie Sundal tror på bedring rundt hjørnet.

– Jeg tror vi begynner å nærme oss bunnen, selv om vi gjerne har litt igjen. Vi bør huske at vi aldri vil klare å "time" markedet perfekt. Når frykten råder og verden ser mørk ut, er det kanskje en idé å plukke litt investeringer her og der. Verden går tross alt videre om noen måneder, sier han.