Bomek slått konkurs

KONKURS: Bomek og adm. direktør Terje Bøe. Foto: Anders horntvedt

Ifølge konsernet kommer konkursen av vesentlige kostnadsoverskridelser i offentlige byggeprosjekter. Bomek fikk til en avtale med lånegivere og leverandører som innebar ettergivelser av gjeld. Men en ny oppstart av driften viste seg å være vanskeligere enn forutsatt, noe som førte til et høyere kostnadsnivå. 

– Det ble umiddelbart initiert oppstartsaktiviteter etter avtalene med kreditorene kom på plass, men forståelig nok var det både usikkerhet og lav tillit til finansiell soliditet som ledet til at det tok vesentlig lengre tid å reelt sett få etablert full drift, sier adm. direktør Terje Bøe i en pressemelding. 

Mil Sec Norge vil også begjære oppbud som en konsekvens av at Rapp Bomek ikke kan oppfylle sine leveringsforpliktelser på grunn av konkursen, og Mil Sec ikke har finansiell evne til betjene omkostningene som knyttes til det.