BW Energy kutter driftsinvesteringer med 50 prosent

Foto: Iván Kverme

BW Energy gjør nå justeringer i utviklingsprogrammet for Dussafu Marin-lisensen i Gabon, som følge av spredningen av coronaviruset og begrensningen av internasjonale reiser, opplyses det i en børsmelding.

Selskapet reduserer nå sine driftsinvesteringer i 2020 med 50 prosent, fra opprinnelig 250 millioner dollar.

«Utsettelse av investeringer gjenspeiler også økt markedsvolatilitet og usikkerhet i oljeprisene», heter det i meldingen.

Produksjonen i Gabon forblir imidlertid uavbrutt da BW Energy ifølge meldingen overholder folkehelserådene på alle sine lokasjoner.

Utsettelse

Det planlagte tidspunktet for boring av DTM-7H-brønnen, samt påfølgende letebrønn, kan bli påvirket av internasjonale reisebegrensninger. Disse gjør det vanskelig for BW Energy å flytte personell, underleverandører og utstyr til og fra Gabon.

«De største kontraktene har visse oppsigelsesrettigheter under dagens omstendigheter», skriver BW Energy,

Av samme årsak har de også besluttet å ikke utøve opsjonene for to ekstra letebrønner i henhold til den eksisterende riggkontrakten.

BW Energy melder også at de som et svar på volatiliteten i råvareprisene har besluttet å utsette Ruche-fase 1-utviklingen.

Totalt hadde selskapet ved utgangen av februar tilgjengelig likviditet på 84,5 millioner dollar i kontakter uten gjeld. Selskapet fortsetter også prosessen med å fullføre en RBL-fasilitet med et syndikat av banker.

Produksjon

Bruttoproduksjonen på Dussafu fra de fire brønnene DTM-2H, DTM-3H, DTM-4H og DTM-5H er nå på cirka 20.000 fat pr. dag. 

For DTMM-6H er det ventet av produksjonen starter i juni.

For hele 2020 spås det en bruttoproduksjon på 16.000-18.000 fat pr. dag, opp fra 11.800 fat pr. dag i fjor.

Selskapet venter at driftskostnadene i år vil falle til 15-17 dollar fatet, ned fra 21 dollar fatet i 2019.