Styreformann vedder 740.000 på kursoppgang

Martin Nes øker sin eksponering i SD Standard Drilling.

MARTIN NES: Kjøper flere aksjer i Standard Drilling. Foto: Iván Kverme

Hanekamb Invest AS, et selskap kontrollert av styreleder Martin Nes i SD Standard Drilling, har i dag kjøpt én million aksjer i selskapet. Ifølge en børsmelding skjedde det til en snittkurs på 0,74 kroner, hvilket betyr at han la 740.000 kroner på bordet.

Etter denne transaksjonen har Martin Nes og tilknyttede selskaper 8,3 millioner aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 1,45 prosent.