BW Offshore utsetter investeringer for 60 millioner dollar

Yuum Kak Naab, flytende produksjons- og lagringsskip (FPSO) eid av BW Offshore (oljeservice, offshore) Foto: BW Offshore

BW Offshore utsetter nå planlagte investeringer for cirka 60 millioner dollar, tilsvarende drøyt 700 millioner kroner, opplyses det i en melding.

«BW Offshore tar proaktivt tiltak for å minimere risikoen for driftsavbrudd på grunn av spredning av coronaviruset, og holder seg til lokal folkehelseveiledning alle steder», skriver selskapet.

Kommersiell oppetid for alle selskapets operative FPSO-er er fortsatt på nær 100 prosent hittil i 2020.

Gjeld

BW Offshore trekker frem at de i løpet av de siste årene har redusert gearingen betydelig, og i at de i 2019 refinansierte sin viktigste lånefasilitet og obligasjonsportefølje for å forlenge avdrag og løpetid.

Ved utgangen av februar var gjenværende gjeldsbetaling for 2020 på 97 millioner dollar.

Tilgjengelig likviditet var på 418 millioner dollar, inkludert 183 millioner dollar i kontanter. Dette utelukker kontanter i BW Energy, hvor BW Offshore har en eierandel på 38,8 prosent.