Kværner vraker utbytteforslag

Kværner slipper heller ikke unna covid-19 virus-utviklingen.

NEI TIL UTBYTTE: Styreformann i Kværner, Leif-Arne Langøy, ønsker å vrake utbytteforslaget på grunn av coronaviruset. Foto: Iván Kverme

Kværners styre har, i full enighet med Kværners administrasjon, bedt aksjonærene i Kværner om å ikke godkjenne det tidligere forslaget om et utbytte på 0,50 kroner pr. aksje.

Ledelsen i selskapet mener dette vil styrke Kværners evne til å håndtere situasjonen og å kunne levere fremtidige resultater og skape verdier til aksjonærene.

Valgkomiteen foreslår også at det ikke blir noen økning i kompensasjonen til styrets medlemmer.

«Begge disse tiltakene for å ivareta finansiell robusthet og å opprettholde selskapets fleksibilitet, støttes av hovedaksjonær Aker Kværner Holding og dets to eiere, Aker ASA og den norske stat. Videre har Kværners konsernsjef Karl-Petter Løken foreslått at hans årlige grunnlønn reduseres med 10 prosent», skriver Kværner i en melding.