Flagging i B2 Holding

Et fond forvaltet av DNB Asset Management har solgt drøyt 2,3 millioner aksjer i B2 Holding. DNB Asset Management sitter igje nmed rundt 18,3 millioner aksjer. Det er en eierandel på 4,45 prosent av aksjene i selskapene, som vil si at DNB Asset Mangement nå eier under 5 prosent.