Kongsberg Gruppen avventer tilleggsutbytte

STYRELEDER: Eivind Reiten. Foto: Eivind Yggeseth

Styret i Kongsberg Gruppen godkjente i dag årsregnskapet for 2019. De har vedtatt å legge frem et ordinært utbytte på 450 millioner kroner for generalforsamlingen, som tilsvarer 2,50 kroner aksjen. 

Derimot avventer selskapet tilleggsutbytte på grunn av de usikre tidene som følge av coronaviruset. 

«Styret ber generalforsamlingen om en fullmakt til å utbetale et tilleggsutbytte på opp til MNOK 1.800, tilsvarende NOK 10/aksje. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling».

Styret vil be om å fullmakt for erverv av egne aksjer, for sletting, for inntil 500 millioner kroner. Det opplyses om at det ikke vil bli gitt lønnstillegg til ledelsen. Bonus droppes også. 

«Kongsberg Gruppen har en solid finansiell stilling og er i utgangspunktet godt rustet til å takle den ekstraordinære situasjonen. De økonomiske konsekvensene av det vi nå opplever er svært usikre, og det er viktig for Kongsberg Gruppen å beholde finansiell styrke fremover. Styret har i denne situasjonen ikke funnet det riktig å foreslå utbetalingen av det tidligere kommuniserte tilleggsutbyttet nå, men ber om et mandat slik at vi kan vurdere den økonomiske utviklingen fremover, og vurdere et eventuelt tilleggsutbytte når situasjonen er mer normalisert,» sier styreleder i Kongsberg Gruppen, Eivind Reiten.