Mange deler av finansmarkedene fungerer ikke som vanlig

Investorene skyr risiko.

TURBULENS: Satt på spissen er det slik at man skyr all form for risiko, understreker strateg Magne Østnor i DNB Markets. Foto: Are Haram

I fredagens rapport fra DNB Markets skriver strateg Magne Østnor at mange deler av finansmarkedene ikke fungerer som vanlig.

Liker ikke risiko

«Satt på spissen er det slik at man skyr all form for risiko. Da er det kanskje ikke til å undres over at markedsplassene, enten det er aksjer, obligasjoner, råvarer, penge eller valutamarkedet ikke tjener sin rolle som en plass for omfordeling av nettopp risiko», understreker Østnor.

Ifølge strategen er ikke kredittanalytikere nådige i sin beskrivelse av det nordiske markedet for høyrenteobligasjoner for tiden, det er nesten ikke-fungerende og kredittpåslagene har steget kraftig.

I Tyskland går det nå rykter om at Angela Merkel vurderer å erklære unntakstilstand, hvilket vil gjøre det mulig å kunne øke den statlige opplåningen for å finansiere krisehjelp til tysk økonomi.

Kronen stuper

Utviklingen i kronekursen er urovekkende.

«Så kraftig var kronesvekkelsen at Norges Bank så seg nødt til å komme på banen og varsle at de vurderte å intervenere i valutamarkedet. Sist vi opplevde det, var i 1997, men da under et annet pengepolitisk regime der renten ble satt for blant annet å stabilisere valutakursen. Varselet kommer dessuten til tross for at Norges Bank i en årrekke hardnakket har hevdet av valutaintervensjoner er et lite egnet virkemiddel i pengepolitikken», skriver Østnor.

Strategen tror ikke dette handler om pengepolitikk, men at markedet for norske kroner har fungert dårlig og at Norges Bank tar sitt ansvar for den finansielle infrastrukturen på alvor.