Innstiller to nye til Orkla-styret

Grace Reksten Skaugen og Lars Dahlgren tar ikke gjenvalg.

FORESLÅR TO NYE TIL STYRET: Google-direktør er innstilt av valgkomitéen. Foto: NTB scanpix

Valgkomitéen i Orkla vil foreslå to nye aksjonærvalgte medlemmer til styret, går det frem av en børsmelding fredag.

Anna Mossberg har erfaring fra telekom og digitalisering, og har erfaring fra TeliaSonera, Deutsche Telekom og senest som Industry Leader i Google.

Anders Kristiansen har erfaring fra detaljhandel innenfor kontorutstyr og de senere årene fra moteindustrien, og vil ifølge valgkomitéen bidra med innsikt særlig innen konsumentforståelse og merkevarebygging.

Grace Reksten Skaugen og Lars Dahlgren har meddelt at de ikke stiller til gjenvalg.

Valgkomitéen innstiller derfor på gjenvalg av de øvrige styremedlemmene, det vil si Stein Erik Hagen, Ingrid Jonasson Blank, Nils K. Selte, Liselott Kilaas og Peter Agnefjäll.

I tillegg innstiller komitéen på gjenvalg av Caroline Hagen Kjos som personlig varamedlem for Hagen og Selte.

Les mer her.