Wilhelmsen: Vi har ikke sett bunnen i aksjemarkedene ennå

Coronaviruset er fortsatt ute av kontroll. Sjeføkonom i Nordkinn Asset Management, Bjørn Roger Wilhelmsen, øyner lys i tunnelen.

DEMPER NEDTUREN: Fredagens rentekutt fra Norges Bank vil ikke hindre en nedtur i norsk økonomi, men det vil dempe nedturen og det vil legge grunnlag for at det kan komme et oppsving den dagen vi får kontroll på virusspredningen. Spesielt husholdninger som har gjeld, vil komme lettere gjennom denne krisen, mener sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management. Foto: Are Haram

– Rentenivået vi hadde på én prosent, pluss et relativt høyt påslag mellom NIBOR og styringsrenten, var altfor høyt i dagens situasjon, sier sjeføkonom i Nordkinn Asset Management, Bjørn Roger Wilhelmsen, til Finansavisen.

Ifølge sjeføkonomen var det ventet at Norges Bank skulle kutte renten når som helst. 

Markedet var imidlertid usikker på hvor mye Norges Bank skulle kutte, noen snakket om 0,50, andre snakket om 1,00, mens Norges Bank landet på et kutt på 0,75 prosentenheter.

– Norges Bank sier også at det ikke utelukkes ytterligere kutt, derfor faller markedsrentene nå i dag, sier Wilhelmsen, som legger til at det nå prises inn 0-rente i Norge.

Rekordlavt rentenivå

Vi har aldri tidligere hatt et lavere rentenivå, men når økonomien stopper helt opp og arbeidsledigheten stiger raskt, så er det ifølge sjeføkonomen i Nordkinn helt rett.

– Rentekuttet vil ikke hindre en nedtur i norsk økonomi, men det vil dempe nedturen og det vil legge grunnlag for at det kan komme et oppsving den dagen vi får kontroll på virusspredningen. Spesielt husholdninger som har gjeld, vil komme lettere gjennom denne krisen, sier Wilhelmsen.

Han mener rentekuttet fra Norges Bank ikke vil ha veldig stor innvirkning på Oslo Børs isolert sett, da Oslo Børs er mer påvirket av global økonomisk vekst. 

– Men, vi har sett usedvanlig store tiltak også i utlandet, med rentekutt, QE og en kraftig opptrapping av finanspolitikken, som også vil dempe nedturen i verdensøkonomien og legge grunnlag for et oppsving når viruset kommer på defensiven, sier sjeføkonomen.

Bunnen ikke nådd

Foreløpig har vi ikke kontroll på virusspredningen, så det er derfor ikke sikkert vi har sett bunnen i aksjemarkedene ennå, ifølge sjeføkonomen.

– Men de tiltakene som gjøres fra myndighetene, med hensyn på å begrense de negative økonomiske effektene, er nå så store at markedene kommer til å vende opp igjen den dagen man ser at viruset kommer på defensiven og det er utsikter til at man kan å tilbake på jobb, restaurant og reise igjen, sier Wilhelmsen.