Sjeføkonom Frank Jullum: – Vi er inne i en dyp resesjon, som ser ut til å bli dypere og bredere enn vi hadde trodd

Resesjonen vi nå er inne i ser ifølge sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank ut til å bli dypere og bredere enn ventet. Han mener Norges Bank er ferdig med rentekuttene.

DYP RESESJON: Vi er ifølge sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank inne i en dyp resesjon, som ser ut til å bli dypere og bredere enn han hadde trodd. Spørsmålet nå er hvor langvarig den blir, og om mottiltakene er tilstrekkelig til å hindre en mer permanent nedgang. Foto: Eivind Yggeseth

– Vi er inne i en dyp resesjon, som ser ut til å bli dypere og bredere enn vi hadde trodd. Spørsmålet nå er hvor langvarig den blir, og om mottiltakene er tilstrekkelig til å hindre en mer permanent nedgang, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank til Finansavisen.

– Hvordan synes du myndighetene har håndtert situasjonen rundt coronaviruset?

– Intensjonene bak de økonomiske mottiltakene virker å være god. Man satser på å gi ulike former for direkte likviditetsstøtte til bedriftene, sørger for å kompensere arbeidstakerne og husholdningene, og lanserer tiltak for å bedre likviditeten og ta ned risikoen i finansmarkedene.

– Begynner å haste

Videre viser sjeføkonomen til usedvanlig, kraftige rentekutt fra Norges Bank.

– Det vil bedre likviditetssituasjonen for alle som har gjeld, og dessuten øke sannsynligheten for at aktiviteten vil ta seg opp igjen, sier Jullum.

Han regner også med at regjeringen vil lansere mer generelle stimulansepakker, som vil virke på samme måte.

– Om man likevel skal være litt kritisk, begynner det nå å haste med å få på plass låneordningene for bedriftene, både den statsgaranterte via bankene og Statens obligasjonsfond, der den første haster mest, sier Jullum.

Han mener det haster for å unngå at flere bedrifter enn nødvendig går konkurs. Men det haster også for å lette presset på eiendomsaktørene, som nå møter krav om lettelser i husleiene, mener Jullum.

– Med tanke på hvor stor del av norske bankers utlån til bedrifter som er gitt til næringseiendom, er det meget viktig at vi unngår usikkerhet knyttet til verdiutviklingen på næringseiendom og aktørenes likviditet og soliditet.

– Norges Bank ferdig

Fredag morgen satte Norges Bank ned styringsrenten med 0,75 prosentenheter til 0,25 prosent. Det ble besluttet på et ekstraordinært møte torsdag. Det er rekordlavt i Norge.

At Norges Bank kommer på banen med kraftige kutt i renten er bra, og det er positivt at det kom såpass raskt, mener Jullum.

– Vi hadde ventet et rentekutt på 50 basispunkter, når som helst, men utelukket ikke at Norges Bank gjorde et kutt på 75 basispunkter, og mener uansett at beslutningen virker fornuftig, sier sjeføkonomen i Danske Bank.

Guidingen fremover er nå ifølge Jullum helt annerledes. Der Norges Bank sist uke sa at «renten mest sannsynlig vil bli satt ned igjen», bruker banken nå «utelukker ikke at renten kan bli satt ytterligere ned».

– Dette er en klart svakere formulering, som indikerer sannsynlighet langt lavere enn 50 prosent, sier han. 

Jullum tror Norges Bank er ferdig med å kutte renten nå.

 Det er fordi Norges Bank mener at det er kostnader ved å ha nullrenter, og særlig negative renter som bl.a. handler om bankmarginer og bankenes evne og vilje til å holde utlånskanalene åpne, sier sjeføkonomen.