Rystad Energy frykter oljeprisen under 10 dollar pr. fat

Rystad Energy frykter at en tsunami av olje vil treffe markedet og sende oljeprisen ned til nivåer man ikke har sett siden 1998.

TILBUDSOVERSKUDD: Rystad Energy frykter at det største tilbudsoverskuddet av olje verden har sett er i ferd med å treffe markedet fra april. Her representert ved adm. direktør Jarand Rystad. Foto: Iván Kverme

I en analyse publisert fredag skriver Rystad Energy at det største tilbudsoverskuddet av olje verden har sett er i ferd med å treffe markedet fra april. Det vil skape en ubalanse på rundt 10 millioner fat pr. dag.

«Den nåværende gjennomsnittlige fyllingsgraden indikert av balansen er ikke bærekraftig. Med den nåværende fyllingshastigheten av oljelagre vil prisene lide samme skjebne som de gjorde i 1998, da Nordsjøoljen falt til all-time low på under 10 dollar fatet», skriver analytiker Paola Rodriguez-Masiu i Rystad Energy.

Analysebyrået anslår at 76 prosent av verdens lagringskapasitet allerede er fult og tror kapasiteten vil være sprengt i løpet av få måneder.

Kraftig lagerbygging

Oljeprisen har falt kraftig i kjølvannet av priskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland, som ikke klarte å komme til enighet om en ny kuttavtale under Opec-møtet.

Rystad Energy anslår at tilbudet av olje vil overstige etterspørselen med rundt seks millioner fat pr. dag i 2020, noe som vil føre til en lageroppbygging på to milliarder fat.

«Våre data viser at den teoretisk tilgjengelige lagringskapasiteten for tiden bare er 1,7 milliarder fat på land for råolje og oljeprodukter samlet», skriver analysebyrået.

Tankskip er en vanlig lagringsform for olje, men ifølge Rystad Energy er minimalt med lagringskapasitet nå. Årsaken til det er at Saudi-Arabia har booket nesten all kapasiteten til VLCC-fartøyene (Very Large Crude Carriers, red.anm.) i mars og april.

I tillegg har tankratene skutt i været den seneste tiden.  Derfor må tilbudet reduseres med mellom tre til fire millioner fat pr. dag for å senke lagerbyggingen til et bærekraftig nivå.