Frontline oppgir kostnaden for angrepet på tankskip

Får igjen seks millioner dollar av forsikringen. 

EKSPLOSJON: Front Altair ble rammet av et mineangrep i juni i fjor. 

I juni i fjor ble Frontlines tankskip Front Altair rammet av et mineangrep da det seilte gjennom Persiagulfen.

Angrepet førte til en eksplosjon, men besetningen kom seg unna uten skader og det ble ikke registrert forurensning. Reparasjonene av skipet ble ferdigstilt i november i fjor.

I Frontlines årsrapport opplyser tankrederiet hva skadene kostet.

Selskapet skriver at de totale kostnadene knyttet til reparasjon og andre relaterte tjenester ble på 2,3 millioner dollar, ekskludert kostnader betalt direkte av forsikringsselskapet. De 2,3 millioner dollarene forventer selskapet å få refundert av forsikringen.

I tillegg fikk Frontline utbetalt 3,7 millioner dollar av forsikringen for bortfall av fraktinntekter.

Hendelsen hadde ingen vesentlig innvirkning på selskapets resultater eller kontantstrøm, skriver Frontline i årsrapporten.