– Bommer en på timingen kan salg og kjøp ødelegge flere års avkastning

Nordea Markets ber langsiktige investorer sitte rolig i båten.

FØLGER MARKEDENE: Erik Bruce i Nordea Markets. Foto: NTB Scanpix

«Denne uka var det ikke bare aksjer som falt i verdi, men også statsobligasjoner og gull som normalt regnes som trygge havner. Når frykten rår er det cash som gjelder», skriver Nordea-økonomene Erik Bruce og Kjetil Høyland i en ukesrapport.

En rekke nasjoner lanserte krisepakker sist uke, samt at flere sentralbanker kuttet renten. Nordea Markets mener dette bidro til en viss stabilisering av markedene utover i uken.

Nordea Markets peker også på at S&P falt 12 prosent på mandag, den nest verste børsdagen i USAs historie. De siste årene hargjennomsnittlig oppgang vært 8-9 prosent pr. år. Det vil si at den gjennomsnittlige avkastningen på et år kan ryke bort på en dag.

«For langsiktige investorer er det da trolig lurt å bli sitte stille i båten. Bommer en på timingen kan salg og kjøp ødelegge flere års avkastning», skriver Bruce og Høyland.

Med stadig flere smittede i Europa spesielt, har flere og flere land stengt mer eller mindre ned. Aktiviteten i økonomien har så å si stoppet. Det gjør at markedene tar høyde for kraftig tilbakeslag, tror Nordea.

«Ingen har imidlertid erfaring med det vi nå står overfor og usikkerheten er svært stor. Vi ser fortsatt stort utfallsrom i begge retninger og anbefaler fortsatt nøytral allokering i aksjer. Dette innebærer å gradvis kjøpe aksjer for å rebalansere tilbake til en strategisk nøytralvekt», skriver Bruce og Høyland.