SpareBank 1 Nordvest reduserer utbytte

Styret i SpareBank 1 Nordvest har besluttet å redusere utbyttet fra 8,50 til 6,50 kroner pr. egenkapitalbevis som følge av usikkerhet i norsk økonomi.

KUTT: Adm. direktør Odd Einar Folland i SpareBank 1 Nordvest kutter utbyttet fra 8,50 til 6,50 kroner pr. egenkapitalbevis. Foto: Eivind Yggeseth

Lørdag var styret i SpareBank 1 Nordvest samlet og diskuterte overskuddsdisponeringen for 2019, etter at Finanstilsynet sendte ut et brev til banknæringen hvor det anmodet til å vurdere å droppe utbytte.

Opprinnelig foreslo styret i SpareBank 1 Nordvest et utbytte på 8,50 kroner pr. egenkapitalbevis for fjoråret.

«Sett i lys av at situasjonen i norsk økonomi er preget av usikkerhet, vil styret imidlertid anmode om at bankens generalforsamling vedtar et redusert utbytte», skriver banken i børsmeldingen.

Derfor foreslå styret å kutte utbytte til 6,50 kroner pr. egenkapitalbevis. I børsmeldingen skriver banken at overskuddsdisponeringen fortsatt er forsvarlig av sett i lys av bankens soliditet.

Fredag ble SpareBank 1 Nordvest omsatt for 105 kroner. Siden nyttår er kursen ned 14 prosent.