SpareBank 1 Markets fremhever ni aksjer

Petter Kongslie, analytiker i SpareBank 1 Markets.  Foto: Olav Gram Degnes

SpareBank 1 Markets' ukesportefølje endte sist uke med en oppgang på 6,9 prosent mot OSEBX som gikk opp 5,8 prosent. Foreløpig er porteføljen ned 26,6 prosent, mens OSEBX er ned 28,6 prosent.

Denne uken tas Crayon Group inn i porteføljen. 

«Hovedårsaken er at aksjen har vært veldig svak, mens det underliggende markedet til selskapet vokser 10-15% globalt og at vi nå, som et resultat av coronaviruset, ser verdien av programvare og ha ting i skyen slik at man blant annet kan jobbe remote. I tillegg har Crayon er stor operasjon utenfor Norden som med svekket norsk krone gir høyere nåverdi», heter det av rapporten.

Også Kongsberg Gruppen løftes inn. Ingen aksjer går ut. 

Det gir denne porteføljen:

Fjordkraft Holding, Salmar, Austevoll Seafood, Yara, Zalaris, Telenor, Orkla, Kongsberg Groupen og Crayon Group.