Sparebanker kutter utbytte

Konsernledelsen sier samtidig fra seg bonusordning

REDUSERER UTBYTTE: Administrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest. Foto: Emil Weatherhead Breistein

I en børsmelding skriver Sparebanken Vest at styret foreslår å redusere utbyttet for 2019 etter en vurdering som følge av Finanstilsynets brev til norske banker med forventning om at styrene i foretakene revurderer overskuddsdisponeringen.

- Basert på en helhetsvurdering av bankens posisjon og evne til å oppfylle samfunnsoppdraget sett opp mot de nåværende markedsforholdene har styret besluttet å redusere utbyttet med MNOK 100 og utbyttegraden til 34,7 prosent, heter det.

Det innebærer et utbytte på 2,42 kroner per egenkapitalbevis, mot tidligere foreslått 2,80 kroner.

Selskapet skriver også at konsernledelsen har frasagt seg bonusordning og lønnsjustering for 2020.

Også Sparebanken Møre, Sparebaken 1 BV og Sparebanken Øst melder mandag at de vil kutte utbytte.