Pareto Bank utsetter bankens generalforsamlingen

UTSATT: Det blir ikke noe av morgendagens generalforsamling i Pareto Bank, her representert ved adm. direktør Tiril Haug Villum. Foto: Ivan Kverme

Finanstilsynet har i brev datert i dag, 25. mars,  bedt Finansdepartementet fastsette en forskrift som krever at banker inntil videre ikke betaler utbytte for 2019. 

En slik forskrift er på nåværende tidspunkt ikke fastsatt. 

I lys av dette har styret i Pareto Bank valgt å utsette bankens generalforsamling som opprinnelig var fastsatt til i morgen, 26. mars, på ubestemt tid, men ikke senere enn til utgangen av april måned. 

En ny innkalling med dokumentasjon og informasjon om gjennomføring av generalforsamling vil bli sendt ut på vanlig måte.