PCI Biotech vil få nytt patent i USA

NY PATENT I USA: PCI Biotech vil bli tildelt ny USA-patent. Her ved adm. dir. Per Walday. Foto: Eivind Yggeseth

PCI Biotech vil bli tildelt ny USA-patent tidlig i april 2020, ifølge en melding fra selskapet torsdag.

Patentet, som gir beskyttelse frem til 2035, gir bred dekning for kombinasjonen TLR-agonister med fimaVacc-teknologien.

Selskapet avventer nå svar på tilsvarende søknad i Europa og viktige asiatiske markeder.