Investtech stokker om – anbefaler ti aksjer

Denne uken har Investtech kun én norsk favoritt.

NORDEN: Espen Grønstad i Investtech mener Scatec Solar er den mest spennende norske aksjen i Norden. Foto: Kyrre Lien

Investtech har en ukeportefølje som består av ti nordiske aksjer. Denne uken er det syv nye aksjer i porteføljen, som dermed består av seks svenske, to danske, en norsk og en finsk aksje.

Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt. Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.

Kun aksjer med en omsetning på over én million euro i snitt per dag siste måneden er med.

1. Oasmia Pharmaceutical(OASM.ST) - 25. mar 2020. Siste sluttkurs: 8.64 (1.96)

Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Oasmia Pharmaceutical og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen ga også kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 3.98 kroner. Videre oppgang til 9.60 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 5.00 kroner. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

2. Holmen B(HOLMB.ST) - 25. mar 2020. Siste sluttkurs: 274.6 (12.6)

Holmen B ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 267 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 267 kroner ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.

3. Pricer B(PRICB.ST) - 25. mar 2020. Siste sluttkurs: 14.88 (0.96)

Pricer B har brutt den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 14.20 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 14.20 kroner ved reaksjoner tilbake. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette svekker trendbruddet. Det kortsiktige momentumet i aksjen er negativt, med RSI under 30. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

4. Lundberg B(LUNDB.ST) - 25. mar 2020. Siste sluttkurs: 391.2 (3)

Lundberg B har brutt den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Aksjen har brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 380 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 380 kroner ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

5. Scatec Solar(SSO.OL) - 25. mar 2020. Siste sluttkurs: 127 (6.6)

Scatec Solar viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 120 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.

6. Ambu(AMBUB.CO) - 25. mar 2020. Siste sluttkurs: 164 (-3.95)

Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Ambu og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 127 kroner. Objektivet ved 158 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har støtte ved cirka 126 kroner og motstand ved cirka 192 kroner. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

7. ALK-Abelló B(ALKB.CO) - 25. mar 2020. Siste sluttkurs: 1395 (86)

ALK-Abelló B har brutt den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Aksjen har brutt et støttenivå og gitt salgssignal fra langsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 1320 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

8. Sedana Medical(SEDANA.ST) - 25. mar 2020. Siste sluttkurs: 153.6 (2.6)

Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Sedana Medical og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Kursen har også brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har støtte ved cirka 144 kroner og motstand ved cirka 163 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

9. Outotec(OTE1V.HEX) - 25. mar 2020. Siste sluttkurs: 3.33 (0.23)

Outotec har brutt den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Kursen har falt kraftig etter salgssignal fra en dobbel-topp-formasjon ved bruddet ned gjennom støtten ved 4.96 euro. Objektivet ved 4.03 euro er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 3.20 euro og oppgang er dermed signalisert. Det kortsiktige momentumet i aksjen er negativt, med RSI under 30. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

10. Eolus Vind B(EOLUB.ST) - 25. mar 2020. Siste sluttkurs: 97.5 (8.5)

Eolus Vind B har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 92.00 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 92.00 kroner ved reaksjoner tilbake. RSI under 30 viser at momentumet i aksjen er negativt på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.