Flagging i Europris

Folketrygdfondet har kjøpt over 91.000 aksjer i Europris i dag. Nå eier fondet 16,8 millioner aksjer i selskapet. Det tilsvarer en eierandel på 10,04 prosent.