Flagging i Axactor

Alfred Berg Kapitalforvaltning har soligt 1,8 millioner aksjer i Axactor, og er dermed under flaggegrensen på 5 prosent. Alfred Berg sitter igjen med 7,7 millioner aksjer. Det tilsvarer 4,17 prosent av utestående kapital.