Styrene i Skue Sparebank og Hønefoss Sparebank har vedtatt avtale om fusjon

Skue Sparebank og Hønefoss Sparebank fusjonerer.

Børs

Styrene i Skue Sparebank og Hønefoss Sparebank vedtok onsdag en avtale om fusjon av de to bankene, går det frem av en melding. 

Bankens styrer legger stor vekt på at en sammensluttet bank skal bevare og forsterke den lokale tilknytningen. Den sammensluttede bank skal bidra aktivt til utviklingen av lokalt næringsliv og tilby gode vilkår og god service, nærhet og trygghet for privatmarkedet, heter det.

Fusjonsavtalen innebærer at bankene slås sammen, med Skue Sparebank som overtakende bank. Den sammenslåtte banken vil videreføre Skue Sparebank som navn. 

Den sammenslåtte banken skal videreføre virksomheten i Skue Sparebank og Hønefoss Sparebank, med forretningsadresse i Hol Kommune. 

Hans Kristian Glesne skal være administrerende banksjef i den sammenslåtte banken. Torgeir Nøkleby blir viseadministrerende banksjef i den sammenslåtte banken. 

Styreleder blir George Fulford og nestleder i styret blir Gunn Iren Midtbø. 

Nyheter
Børs