Coronakrise: 550 ansatte er nå permittert

Antall permitterte i Kongsberg Gruppen har økt den siste tiden.

TØFFE TIDER: Konsernsjef Geir Håøy har permittert enda flere ansatte i Kongsberg Gruppen. Foto: Anders Horntvedt
Børs

Ledelsen i Kongsberg Gruppen ser med bekymring på at nedstenging av land og reisebegrensninger gradvis kan føre til flere forsinkelser i forsyningskjeden.

Som et resultat av lavere aktivitet på grunn av covid-19, og usikkerheten i offshoremarkedet, er om lag 550 ansatte permittert. Totalt sett har Kongsberg Gruppen vært i stand til å holde kritiske deler av driften i gang.

Kongsberg Maritime påvirkes

Tidligere har ledelsen i selskapet uttalt at Kongsberg Maritime er påvirket i større grad enn forsvarsvirksomheten, dette på grunn av eksponering mot internasjonal handel samt lavere aktivitet i olje- og gassmarkedet. Denne situasjonsbeskrivelsen gjelder fortsatt.

Kongsberg Defence & Aerospace skal ikke ha opplevd store konsekvenser så langt, og operasjonene går tilnærmet som normalt.

kongsberg gruppen