Nordic Semiconductor ga omsetningen et solid løft

NORDIC SEMICONDUCTOR: Adm. direktør Svenn-Tore Larsen. Foto: Iván Kverme
Børs

Nordic Semiconductor løftet i første kvartal omsetningen til over 70 millioner dollar, opp 33 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Av dette steg Bluetooth-inntektene med 37 prosent til 51,2 millioner dollar.

EBITDA endte på 5,2 millioner dollar, opp fra et tap på 0,7 millioner dollar i første kvartal 2019.

Ved utgangen av kvartalet var ordrereserven på 123 millioner dollar, noe som tilsvarer en økning på 39 prosent sammenlignet med tilsvarende tidspunkt året før.

Coronakrisen

Ifølge meldingen har coronautbruddet også påvirket menneskene, organisasjonen og driften i Nordic Smiconductor i første kvartal. 

De påpeker imidlertid at effekten i første kvartal har vært håndterbar, og at selskapet så langt bare har sett begrensede effekter på etterspørselen.

– Omsetningen vår reflekterer solid etterspørsel gjennom hele kvartalet, med en produktmiks som ga en positiv bruttomarginutvikling. Etterspørselen er drevet av både nye muligheter, som er et resultat av dagens situasjon, og av at kunder legger inn bestillinger for å sikre forsyningen, sier adm. direktør Svenn-Tore Larsen i en kommentar.

Nordic Semiconductor 1. kvartal

(Mill. dollar)1.kv/201.kv/19
Driftsinntekter70,1652,56
Driftsresultat−2,13−6,11
Resultat før skatt1,91−6,58
Resultat etter skatt−1,35−6,63
nordic semiconductor