Inntektsfall for Axactor

Coronaviruset smitter også Axactor. 2020-guidingen er suspendert.

STANSER INVESTERINGER: Axactor-sjef Johnny Tsolis. Foto: Axactor
Børs

Effektene av coronaviruset påvirker naturligvis også Axactor-regnskapet. 

Bruttoinntektene falt 13 prosent til 79,2 millioner euro i første kvartal, hovedsaklig fordi de såkalte REO-inntektene (real estate owned) stupte 53 prosent.

Selskapet investerte 89,9 millioner euro i porteføljekjøp i kvartalet, men holder nå igjen nye investeringer og 2020-guidingen er suspendert.

Lenger frem vil resultatene ifølge selskapet avhenge av dybden og lengden på det økonomiske tilbakeslaget, og effekten dette vil ha på arbeidsledighet og debitorenes disponible inntekt og gjeldsbetjeningsevne. 

Axactor jobber for å vurdere effekten på sine verdsettelsesmodeller, og indikerer at regnskapet for første halvår 2020 kan bli belastes med nedskrivninger som kan utfordre lånevilkårene.

Axactor 1. kvartal

(Mill. euro)1.kv/201.kv/19
Driftsinntekter55,673,65
Driftsresultat11,5219,88
Resultat før skatt5,67,97
Resultat etter skatt3,454,62
axactor
kvartalsrapport
inkasso