Slås i bakken av investeringstap

Den milde vinteren gir Gjensidige et heldig skaderesultat, men investeringsporteføljen trekker ned resultatet.

LITE SKADER: Gjensidiges konsernsjef Helge Leiro Baastad. Foto: Iván Kverme
Børs

Den milde vinteren ga lite værskader, og lite biltrafikk etter coronautbruddet medfører få bilskader. Dermed er det godt å være skadeforsikringsselskap i Norden – i utgangspunktet. For selv om erstatningskravene innen reiseforsikring tar seg opp, blir totalen helt OK: 

Gjensidige rapporterer en skadeprosent for første kvartal på 68,9 prosent, sammenlignet med 71,7 prosent.

Problemet er imidlertid at en gigantisk investeringsportefølje har hatt utfordringer. Ved utgangen av første kvartal har Gjensidige totalt 61,8 milliarder kroner i sine to investeringsporteføljer.   

Selv skriver selskapet i børsmeldingen:

– Covid-19-situasjonen hadde begrenset innvirkning på forsikringsresultatet. Investeringsporteføljen ble derimot hardt rammet av den generelle uroen i finansmarkedene. 

Og konsernledelsen legger til:

– Konsernet har fortsatt gode utsikter på lang sikt, men på kort sikt er det betydelig usikkerhet på investeringssiden. 

Gjensidige opplevde samlet størst investeringstap fra de ulike obligasjonsporteføljene, men også i aksjeporteføljen får Gjensidige et tap på 524 millioner kroner i første kvartal. Til sammenligning fikk Gjensidige en avkastning på 193 millioner kroner i sin aksjeportefølje i første kvartal i fjor. 

Rapporterer høy vekst

Gjensidige slår Trygs premievekst på 8,9 prosent i det Gjensidige rapporterer om en premievekst på hele 10,7 prosent. I privatsegmentet forklares dette av prisendringer, mens det i bedriftsmarkedet er en kombinasjon av pris- og volumøkning. Det største nominelle bidraget i økningen kommer fra Gjensidiges danske virksomhet, der noe forklares av valutasvingninger. 

Gjensidige Forsikring

(Mill. kr)1. kv./201. kv./19
Sum inntekter6.8326.181
Forsikringsresultat1.058798
Finansresultat–1.5332.268
Resultat før skatt−4973.030

I fjor endte Gjensidige opp med en egenkapitalavkastning på 28,2 prosent, og 22,6 prosent når gevinsten fra salget av Gjensidige Bank ekskluderes. Så langt i år er egenkapitalavkastningen på minus 7,7 prosent.

gjensidige forsikring